Temmplate Việt Nam - Kho giao Template lớn nhất Việt Nam

GoldViet Media

Tuesday, February 25, 2020

Live Demo

Tính năng của template

 1. Tính tương thích cao
 2. SEO tốt
 3. Google Testing Tool Validator
 4. Thân thiện trên điện thoại
 5. Tùy chỉnh 404
 6. Tốc độ tải trang nhanh
 7. 2 cột
 8. SideBar phải
 9. Tiện ích đăng ký
 10. Post ThumbnailSlider
 11. Hỗ trợ ADS
 12. Clean Layout
 13. Simple Design
 14. Drop Down Menu
 15. Chia sẻ mạng xã hội
 16. HTML5 & CSS3
 17. Tương thích trình duyệt.
Live Demo

Tính năng của template

 1. Tính tương thích cao
 2. SEO tốt
 3. Google Testing Tool Validator
 4. Thân thiện trên điện thoại
 5. Tùy chỉnh 404
 6. Tốc độ tải trang nhanh
 7. 2 cột
 8. SideBar phải
 9. Tiện ích đăng ký
 10. Post ThumbnailSlider
 11. Hỗ trợ ADS
 12. Clean Layout
 13. Simple Design
 14. Drop Down Menu
 15. Chia sẻ mạng xã hội
 16. HTML5 & CSS3
 17. Tương thích trình duyệt.
Live Demo

DEMO - DOWNLOAD

Tính năng của template

 1. Tính tương thích cao
 2. SEO tốt
 3. Google Testing Tool Validator
 4. Thân thiện trên điện thoại
 5. Tùy chỉnh 404
 6. Tốc độ tải trang nhanh
 7. 2 cột
 8. SideBar phải
 9. Tiện ích đăng ký
 10. Post ThumbnailSlider
 11. Hỗ trợ ADS
 12. Clean Layout
 13. Simple Design
 14. Drop Down Menu
 15. Chia sẻ mạng xã hội
 16. HTML5 & CSS3
 17. Tương thích trình duyệt.

Live Demo

DEMO - DOWNLOAD

Tính năng của template

 1. Tính tương thích cao
 2. SEO tốt
 3. Google Testing Tool Validator
 4. Thân thiện trên điện thoại
 5. Tùy chỉnh 404
 6. Tốc độ tải trang nhanh
 7. 2 cột
 8. SideBar phải
 9. Tiện ích đăng ký
 10. Post ThumbnailSlider
 11. Hỗ trợ ADS
 12. Clean Layout
 13. Simple Design
 14. Drop Down Menu
 15. Chia sẻ mạng xã hội
 16. HTML5 & CSS3
 17. Tương thích trình duyệt.

Saturday, February 22, 2020

Live Demo

 Giới thiệu Bloom:

Bloom là một mẫu blogspot cá nhân miễn phí với màu xanh lam cho nền chính, thanh trượt cho bài đăng tính năng với kiểu thư viện và có một số tính năng như bố cục 3 cột, 1 thanh bên phải để thêm tiện ích, tự động tóm tắt với đọc thêm, tiện ích tìm kiếm tại tiêu đề trên cùng bên phải, menu thả xuống để điều hướng chính và tính năng rất tốt cho các trang web cá nhân.
Để giúp bạn dễ dàng, Goldviet Việt hóa tài liệu chi tiết này, để bạn có thể thiết lập blog của mình một cách chính xác. Bạn đã đưa ra một quyết định tốt bằng cách chọn mẫu của Sora. Bạn có thể kiểm tra bản DEMO và tải bản miễn phí của Sora. Goldviet hỗ trợ bạn mua bản cài đặt bản quyền. (Gỡ bỏ link bản quyền) chỉ với 9,95$ = 240.000 VNĐ. Liên hệ tại đây.

Tính năng của template

 1. Tính tương thích cao
 2. SEO tốt
 3. Google Testing Tool Validator
 4. Thân thiện trên điện thoại
 5. Tùy chỉnh 404
 6. Tốc độ tải trang nhanh
 7. 2 cột
 8. SideBar phải
 9. Tiện ích đăng ký
 10. Post ThumbnailSlider
 11. Hỗ trợ ADS
 12. Clean Layout
 13. Simple Design
 14. Drop Down Menu
 15. Chia sẻ mạng xã hội
 16. HTML5 & CSS3
 17. Tương thích trình duyệt.

Hướng dẫn chỉnh sửa Menu trên:


Trên bảng điều khiển Blogger bạn chọn Chủ đề
Chọn Chỉnh sửa HTML
Bạn tìm code bên dưới.

Thay # bằng URL của bạn.

Hướng dẫn chỉnh sửa Menu dưới:

Trên bảng điều khiển Blogger bạn chọn Chủ đề
Chọn Chỉnh sửa HTML
Bạn tìm code bên dưới.


Thay # bằng URL của bạn.

Hướng dẫn chỉnh sửa Main featured Slider:
Trên bảng điều khiển Blogger bạn chọn Chủ đề
Chọn Chỉnh sửa HTML
Bạn tìm code bên dưới.


Thay ảnh và URL của bạn.

Hướng dẫn thêm Widget Fanpage:

Bạn thay https://www.facebook.com/soratemplates bằng URL Fanpage của bạn.
Chúc bạn thành công!
Live Demo

 Giới thiệu Bloom:

Bloom là một mẫu blogspot cá nhân miễn phí với màu xanh lam cho nền chính, thanh trượt cho bài đăng tính năng với kiểu thư viện và có một số tính năng như bố cục 3 cột, 1 thanh bên phải để thêm tiện ích, tự động tóm tắt với đọc thêm, tiện ích tìm kiếm tại tiêu đề trên cùng bên phải, menu thả xuống để điều hướng chính và tính năng rất tốt cho các trang web cá nhân.
Để giúp bạn dễ dàng, Goldviet Việt hóa tài liệu chi tiết này, để bạn có thể thiết lập blog của mình một cách chính xác. Bạn đã đưa ra một quyết định tốt bằng cách chọn mẫu của Sora. Bạn có thể kiểm tra bản DEMO và tải bản miễn phí của Sora. Goldviet hỗ trợ bạn mua bản cài đặt bản quyền. (Gỡ bỏ link bản quyền) chỉ với 9,95$ = 240.000 VNĐ. Liên hệ tại đây.

Tính năng của template

 1. Tính tương thích cao
 2. SEO tốt
 3. Google Testing Tool Validator
 4. Thân thiện trên điện thoại
 5. Tùy chỉnh 404
 6. Tốc độ tải trang nhanh
 7. 2 cột
 8. SideBar phải
 9. Tiện ích đăng ký
 10. Post ThumbnailSlider
 11. Hỗ trợ ADS
 12. Clean Layout
 13. Simple Design
 14. Drop Down Menu
 15. Chia sẻ mạng xã hội
 16. HTML5 & CSS3
 17. Tương thích trình duyệt.

Hướng dẫn chỉnh sửa Menu trên:


Trên bảng điều khiển Blogger bạn chọn Chủ đề
Chọn Chỉnh sửa HTML
Bạn tìm code bên dưới.

Thay # bằng URL của bạn.

Hướng dẫn chỉnh sửa Menu dưới:

Trên bảng điều khiển Blogger bạn chọn Chủ đề
Chọn Chỉnh sửa HTML
Bạn tìm code bên dưới.


Thay # bằng URL của bạn.

Hướng dẫn chỉnh sửa Main featured Slider:
Trên bảng điều khiển Blogger bạn chọn Chủ đề
Chọn Chỉnh sửa HTML
Bạn tìm code bên dưới.


Thay ảnh và URL của bạn.

Hướng dẫn thêm Widget Fanpage:

Bạn thay https://www.facebook.com/soratemplates bằng URL Fanpage của bạn.
Chúc bạn thành công!

Friday, February 21, 2020

Live Demo

Giới thiệu

VintMint là một mẫu blogspot đầy màu sắc miễn phí với 2 cột, Bài đăng phổ biến, Tiện ích đăng ký và bố cục tuyệt vời cho blog về bất kỳ chủ đề chung nào. 
VintMint được trang bị nhiều tiện ích khác nhau sẽ giúp bạn xuất bản blog của mình một cách chuyên nghiệp hơn. Để giúp bạn dễ dàng, Goldviet Việt hóa tài liệu chi tiết này, để bạn có thể thiết lập blog của mình một cách chính xác. Bạn đã đưa ra một quyết định tốt bằng cách chọn mẫu của Sora. Bạn có thể kiểm tra bản DEMO và tải bản miễn phí của Sora.
Goldviet hỗ trợ bạn mua bản cài đặt bản quyền. (Gỡ bỏ link bản quyền) chỉ với 9,95$ = 240.000 VNĐ. Liên hệ tại đây.

Tính năng của template

 1. Tính tương thích cao
 2. SEO tốt
 3. Google Testing Tool Validator
 4. Thân thiện trên điện thoại
 5. Tùy chỉnh 404
 6. Tốc độ tải trang nhanh
 7. 2 cột
 8. SideBar phải
 9. Tiện ích đăng ký
 10. Post ThumbnailSlider
 11. Hỗ trợ ADS
 12. Clean Layout
 13. Simple Design
 14. Drop Down Menu
 15. Chia sẻ mạng xã hội
 16. HTML5 & CSS3
 17. Tương thích trình duyệt.

Cài đặt mẫu Blogspot

 Top Navigation
Access your blog Layout > click Edit link on Topnav widget.

Chỉnh sửa Menu

 Main Menu/Dropdown/Multi Dropdown
Trên bảng điều khiển Blogger bạn chọn Chủ đề
Chọn Chỉnh sửa HTML
Bạn tìm code bên dưới.

Chỉnh sửa # bằng đường link của bạn.

Chỉnh sửa bài viết nổi bật:

Trên bảng điều khiển Blogger bạn chọn Chủ đề
Chọn Chỉnh sửa HTML
Bạn tìm code bên dưới.

Thêm Plugin Facebook Page

Trên bảng điều khiển Blogger bạn chọn Bố cục
Thêm tiện ích -->> chọn HTML/JavaScript
Chèn code dưới đây

Bạn thay https://www.facebook.com/soratemplates bằng URL Fanpage của bạn.
Chúc bạn thành công!
Live Demo

Giới thiệu

VintMint là một mẫu blogspot đầy màu sắc miễn phí với 2 cột, Bài đăng phổ biến, Tiện ích đăng ký và bố cục tuyệt vời cho blog về bất kỳ chủ đề chung nào. 
VintMint được trang bị nhiều tiện ích khác nhau sẽ giúp bạn xuất bản blog của mình một cách chuyên nghiệp hơn. Để giúp bạn dễ dàng, Goldviet Việt hóa tài liệu chi tiết này, để bạn có thể thiết lập blog của mình một cách chính xác. Bạn đã đưa ra một quyết định tốt bằng cách chọn mẫu của Sora. Bạn có thể kiểm tra bản DEMO và tải bản miễn phí của Sora.
Goldviet hỗ trợ bạn mua bản cài đặt bản quyền. (Gỡ bỏ link bản quyền) chỉ với 9,95$ = 240.000 VNĐ. Liên hệ tại đây.

Tính năng của template

 1. Tính tương thích cao
 2. SEO tốt
 3. Google Testing Tool Validator
 4. Thân thiện trên điện thoại
 5. Tùy chỉnh 404
 6. Tốc độ tải trang nhanh
 7. 2 cột
 8. SideBar phải
 9. Tiện ích đăng ký
 10. Post ThumbnailSlider
 11. Hỗ trợ ADS
 12. Clean Layout
 13. Simple Design
 14. Drop Down Menu
 15. Chia sẻ mạng xã hội
 16. HTML5 & CSS3
 17. Tương thích trình duyệt.

Cài đặt mẫu Blogspot

 Top Navigation
Access your blog Layout > click Edit link on Topnav widget.

Chỉnh sửa Menu

 Main Menu/Dropdown/Multi Dropdown
Trên bảng điều khiển Blogger bạn chọn Chủ đề
Chọn Chỉnh sửa HTML
Bạn tìm code bên dưới.

Chỉnh sửa # bằng đường link của bạn.

Chỉnh sửa bài viết nổi bật:

Trên bảng điều khiển Blogger bạn chọn Chủ đề
Chọn Chỉnh sửa HTML
Bạn tìm code bên dưới.

Thêm Plugin Facebook Page

Trên bảng điều khiển Blogger bạn chọn Bố cục
Thêm tiện ích -->> chọn HTML/JavaScript
Chèn code dưới đây

Bạn thay https://www.facebook.com/soratemplates bằng URL Fanpage của bạn.
Chúc bạn thành công!

GOLDVIET MEDIA

GoldViet là blog chia sẻ template blogger cho người Việt Nam. Được thành lập vào ngày 20 tháng 11 năm 2017 với tinh thần chia sẻ. Chúng tôi mong muốn xây dựng Template Việt Nam thành blog chia Template lớn nhất VN.

Tại sao bạn chọn chúng tôi?

Template Blogger được đăng tải trên "www.goldviet.vn" đều là mẫu miễn phí được chúng tôi sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau.Thiết kế Responsive, chuẩn Seo,tương thích với mọi thiết bị giúp người dùng có trải nghiệm tốt hơn.

Dịch vụ thiết kế Blogger

Chúng tôi nhận thiết kế, chỉnh sửa, rip template blogger theo yêu cầu.Convert chuyển đổi Giao diện từ các mã nguồn khác sang Blogspot.Tối ưu hóa, quản trị, Seo Blogspot.
UY TÍN - CHẤT LƯỢNG
© 2017 GoldViet Media | Website đang chạy thử nghiệm!